2024


Zgrupowania Kadry Wojewódzkiej Młodzików organizowane są przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
strona MZSKF – https://www.mzskf.krakow.pl

 

Termin
Nazwa i miejsce
4.02 – 11.02

Zgrupowanie KWM w Zakopanem

2023