Skład Kolegium Sędziów:

Justyna Zapart-Bukowska – Przewodnicząca

Ewa Małczyk – Wiceprzewodnicząca

Jacek Basista – Wiceprzewodniczący

Aleksandra Chryczyk – Sekretarz

Jolanta Kałuża – Członek Zarządu

Arkadiusz Zontek – Członek Zarządu

Hanna Piwkowska – Członek Zarządu

Jadwiga Tukin – Honorowy Członek Zarządu

Kontakt:

kolegium.sedziow@mzla.pl